Ord

Våre ord, alt det vi sier, skal være til glede for Gud. Det står i Bibelen, Salmene 19,15. ”Ta vel imot de ord jeg taler, la mitt hjertes tanker komme fram for deg, Herre, min klippe og min gjenløser!”

Ord har så stor makt at det noen ganger er best å tie. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,3. ”Den som vokter sin munn, tar vare på livet, den som er stor i munnen, skader seg selv.”

Våre ord avslører hva vi har i hjertet. Det står i Bibelen, Matteus 12,34. ”Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen.”

Våre ord er svært viktige, for vi representerer Kristus for våre medmennesker. Det står i Bibelen, Kolosserne 4,6. ”Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.”

Hva skal kjennetegne det vi sier? Det står i Bibelen, Efeserne 5,4. ”Rått snakk, dumt prat og grove vittigheter er også upassende. Si heller takk til Gud!”

Våre ord kan hjelpe andre langs livets vei. Det står i Bibelen, Ordspråkene 25,11. ”Som epler av gull i skåler av sølv er ord som blir talt i rette tid.” I Jesaja 50,4 står det, ”Herren min Gud har gitt meg en disippels tunge, så jeg med mitt ord kan styrke den trette…”

Et av De ti bud forbyr misbruk av Guds navn. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,7. ”Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.”