Cuvinte

Cuvintele noastre trebuie să fie plăcute înaintea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalmul 19:14. “Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu!”

Cuvintele sunt aşa de puternice încât tăcerea uneori e cea mai bună acţiune.

Este scris în Biblie: Proverbe 13:3. “Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.”

Cuvintele noastre descoperă ce avem în inimă.

Este scris în Biblie: Matei 12:34. “Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci din prisosul inimii vorbeşte gura.”

Cuvintele noastre sunt importante, căci reprezentăm pe Hristos.

Este scris în Biblie: Coloseni 4:6. “Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiti cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.”

Care să fie caracteristicile cuvintelor pe care le spunem?

Este scris în Biblie: Efeseni 5:4. “Anecdotele şi vorbele obscene, glumele deplasate - toate acestea nu sunt pentru voi. Voi însă amintiţi-vă unii altora despre bunătatea lui Dumnezeu şi fiţi recunoscători” (NT pe înţelesul tuturor).

Cuvintele noastre pot ajuta pe alţii pe calea vieţii.

Este scris în Biblie: Proverbe 25:11. “Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca nişte mere de aur într-un coşulet de argint.”

O poruncă interzice luarea Numelui lui Dumnezeu în deşert.

Este scris în Biblie: Exodul 20:7. “Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.”