Η άσκηση της μαγείας απαγορεύεται από τον Θεό. Η Αγία Γραφή λέει: “Αφού μπεις μέσα στη γη, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα μάθεις να κάνεις σύμφωνα με τα βδελύγματα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί σε σένα κανένας, που να διαπερνάει τον γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά ή που να ασκεί μαντεία ή να είναι προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος ΄γ γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Επειδή, καθένας που τα κάνει αυτά είναι βδέλυγμα στον κύριο· και εξαιτίας αυτών των βδελυγμάτων, ο Κύριος ο Θεός σου τούς διώχνει από μπροστά σου. Τέλειος θα είσαι μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου. Επειδή, τα έθνη αυτά, που θα κληρονομήσεις, έδωσαν προσοχή σε προγνώστες των καιρών, και σε μάντεις· εσένα, όμως, δεν σε άφησε ο Κύριος ο Θεός σου να κάνεις τα ίδια.” (Δευτερονόμιο 18:9-13)

Εκείνοι που ασχολούνται με τη μαγεία δεν θα κληρονομήσουν το βασίλειο του Θεού. Η Αγία Γραφή λέει: “Είναι δε φανερά τα έργα τής σάρκας· τα οποία είναι: Μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία...και τα παρόμοια μα’αυτά· για τα οποία σας λέω από πριν, όπως και σας είχα προείπει, ότι αυτοί που τα πράττουν αυτά βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν.” (Γαλάτες 5:19-21)

Το μέλλον είναι γνωστό μόνο στον Θεό, όχι στις μάγισσες. Η Αγία Γραφή λέει: “Και όταν σας πουν: Ρωτήστε εκείνους που έχουν πνεύμα μαντείας, και τους νεκρομάντεις, αυτούς που μορμυρίζουν και ψιθυρίζουν, αποκριθείτε: Ο λαός δεν θα ρωτήσει τον Θεό του; θα προστρέξει στους νεκρούς για τους ζωντανούς;” (Ησαΐας 8 :19)