Home / Subiecte biblice / Vrăjitorie

Vrăjitorie

Practica vrăjitoriei este interzisă de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Deuteronom 18:9-13. “După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul, Dumnezeul tău.”

Cei care practică vrăjitoria nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Galateni 5:19-21. “Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegirile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”

Viitorul e cunoscut numai de Dumnezeu, nu de vrăjitori.

Este scris în Biblie: Isaia 8:19. “Dacă vi se zice însă: “Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc,” răspundeţi: “Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii?”.