Μεγαλείο

Τι θεωρεί ο Θεός ως πραγματικό μεγαλείο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Ιησούς, αφού τους κάλεσε κοντά του, τους λέει: Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών, τα κατακυριεύουν· και οι μεγάλοι τους τα κατεξουσιάζουν. Όμως δεν θα είναι έτσι αναμεταξύ σας· αλλ’ όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, θα είναι υπηρέτης σας και όποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος, θα είναι δούλος όλων·" (Μάρκος 10: 42 – 44)

Το αληθινό μεγαλείο φαίνεται από την υπηρεσία μας προς τους άλλους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο μεγαλύτερος από σας θα είναι υπηρέτης σας. Και όποιος υψώσει τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί· όποιος όμως ταπεινώσει τον εαυτό του, θα υψωθεί."(Ματθαίος 23: 11 – 12)