Home / Bibelemner / Storhet

Storhet

Hva er storhet i Guds øyne? Det står i Bibelen, Markus 10,42-44. ”Men Jesus kalte dem til seg og sa: ”Dere vet at de som regnes for å være folkenes fyrster, er herrer over dem, og deres mektige menn hersker over dem med makt. Men slik er de ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener, og den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell”.”

Sann storhet viser seg i hvor villig et menneske er til å tjene andre. Det står i Bibelen, Matteus 23,11-12. ”Den som er størst blant dere, skal være de andres tjener. Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.”