Home / Bibel ämnen / Storhet/höghet

Storhet/höghet

Hur mäter Gud sann storhet? Bibeln säger i Markusevangeliet 10:42-44   Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav.

Sann storhet mäts i tjänande. Bibeln säger i Matteusevangeliet 23:11-12   Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.