Παραμέληση

Η παραμέληση του Θεού και του Λόγου Του μπορεί να υπονομεύσει όλη τη ζωή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και καθένας που ακούει τα λόγια μου αυτά και δεν τα πράττει, θα εξομοιωθεί με έναν άφρονα άνθρωπο, που οικοδόμησε το σπίτι του επάνω στην άμμο." (Ματθαίος 7: 26)

Η παραμέληση των εντολών του Θεού σημαίνει ανυπακοή στο Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και (ο Ιησούς) τους έλεγε: Ωραία αθετείτε την εντολή του Θεού, για να τηρείτε την παράδοσή σας." (Μάρκος 7: 9)

Tο να παραμελούμε να κάνουμε το σωστό θεωρείται αμαρτία όπως το να κάνουμε λάθος Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σε αυτόν λοιπόν που ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, σε αυτόν είναι αμαρτία." (Επιστολή Ιακώβου 4: 17)