Home / Bibelemner / Forsømmelse

Forsømmelse

Å forsømme Gud og hans Ord kan undergrave selve livet. Det står i Bibelen, Matteus 7,26. ”Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.”

Å forsømme Guds bud er å gå imot Guds vilje. Det står i Bibelen, Markus 7,9. ”De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud.” Å forsømme gode gjerninger er like syndig som å gjøre det onde. Det står i Bibelen, Jakob 4,17. ”Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder.”