Παρηγοριά

Ο Θεός έχει υποσχεθεί να μας ανακουφίσει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας των οικτιρμών και Θεός κάθε παρηγορίας, αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, για να μπορούμε κι εμείς να παρηγορούμε εκείνους που είναι σε κάθε μορφής θλίψη, με την παρηγορία, με την οποία εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε από τον Θεό·" (Προς Κορινθίους Β΄ 1:3 - 4)