Home / Biblická témata / Útěcha

Útěcha

Bůh nám přislíbil útěchu. Tak je to napsáno v Bibli, 2. Korintským 1,3.4: „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“