Home / Bibelemner / Trøst

Trøst

Gud har lovet å trøste oss. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 1,3-4. ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på miskunn, den Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød, for at vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.”