Home / Bibel ämnen / Tröst

Tröst

Gud har lovat att trösta oss. Bibeln säger i Jesaja 66:13   Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. ...

Den allsmäktige, allvetande, kärleksfulla Guden är den som tröstar oss. Bibeln säger i Jesaja 51:12   Jag, jag är den som tröstar er. Varför fruktar du människor, de dödliga, som är som gräset?

Vi kan lita på Guds ledning och beskydd även i livets mörkaste stunder. Bibeln säger i Psalm 23:4   Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

Guds löften i bibeln ger oss verklig tröst. Bibeln säger i Psalm 119:49-50   Minns vad du sagt till din tjänare, du har ju gett mig hopp. Det tröstar mig i mitt elände att ditt löfte skänker liv.

Bibeln ger oss många exempel på hur Gud ger oss hopp och tröst. Bibeln säger i Romarbrevet 15:4   profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp.

Gud är kärleksfull och vill hjälpa och trösta oss även när vi gör misstag. Bibeln säger i Psalm 94:18-19   När jag är rädd att tappa fotfästet håller din godhet mig uppe, Herre. När mitt hjärta är fullt av bekymmer gör din tröst mig glad.

Guds nåd är en evig källa till tröst. Bibeln säger i 2 Thessalonikerbrevet 2:16-17   Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord.

Gud vill aldrig svika oss eller överge oss. Bibeln säger i Jesaja 49:14-16   Sion sade: ”Herren har övergett mig, Gud har glömt mig.” Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer, ...

Jesus mission var att ge människosläktet hopp och tröst. Bibeln säger i Jesaja 61:1-2   Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer

Jesus lovade att den Helige Ande skulle komma till vår hjälp och tröst. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:16, 26   Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid:  - Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Hur kan vi trösta någon? Vi kan ge tröst i sorgen genom att vara ett stöd när ord är otillräckliga. Bibeln säger i Job 2:11-13   Tre vänner till Job fick höra om alla olyckor som hade drabbat honom. Då kom de samman, var och en från sitt håll, för att gå och visa honom sin medkänsla och trösta honom. Det var Elifas från Teman, Bildad från Shuach och Sofar från Naama. De såg honom redan på avstånd men kände inte igen honom. Då grät de och klagade, de rev sönder sina mantlar och kastade upp jord över sina huvuden. Så satt de hos honom på marken i sju dagar och sju nätter. Ingen sade något till honom, ty de såg hur han led.

När våra kära dör kan vi finna tröst i löftet att få se dom igen när Jesus kommer tillbaka. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 4:14-18   Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.

Gud ger oss tröst i våra prövningar så att vi kan trösta andra när de har det svårt. Bibeln säger i 2 Korintherbrevet 1:3-4   Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt

Genom att trösta andra, så uppmuntrar vi varandra. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 5:11   Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.