Πλεονεξία

Η πλεονεξία συνοδεύει συχνά την ευημερία και μπορεί να οδηγήσει στο έγκλημα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και οι διαμάχες ανάμεσά σας; Όχι από εδώ, από τις ηδονές σας, οι οποίες αντιμάχονται μέσα στα μέλη σας; Επιθυμείτε και δεν έχετε· φονεύετε και φθονείτε και δεν μπορείτε να επιτύχετε· μάχεστε και πολεμάτε, αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητάτε." (Επιστολή Ιακώβου 4: 1 -2)

Ο πλούτος μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεριφορά αντιμετώπισης των υλικών πραγμάτων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και (ο Ιησούς) τους είπε: Προσέχετε και φυλάγεστε από την πλεονεξία, επειδή, αν κάποιος έχει περίσσια αγαθά, η ζωή του δεν εξαρτάται από τα υπάρχοντά του." (Λουκάς 12:15)

Η αγάπη για τα χρήματα οδηγεί στο κακό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία μερικοί, καθώς την ορέχτηκαν, αποπλανήθηκαν από την πίστη και πέρασαν τον εαυτό τους μέσα από πολλές οδύνες." (Επιστολή προς Τιμόθεο Α΄ 6:10)