Home / Subiecte biblice / Lăcomie

Lăcomie

Lăcomia adesea însoţeşte prosperitatea şi poate duce la crimă.

Este scris în Biblie: Iacov 4:1-2. "Care să fie pricina certurilor şi luptelor dintre voi? Nu cumva, puhoiul de dorinţe rele din lăuntrul vostru? Poftiţi ce nu-i al vostru şi atunci săvârşiţi omor, numai ca să puneţi mâna pe lucrul dorit. Vi se scurg ochii după tot ce au alţii şi, fiindcă ştiţi bine că nu o să ajungeţi niciodată să aveţi aşa ceva, vă luaţi la luptă să le smulgeţi cu forţa. Insă motivul pentru care nu aveţi ceea ce doriţi este că nu cereţi de la Dumnezeu" (NT pe înţelesul tuturor).

Bogăţia ne poate da atitudini greşite despre lucrurile materiale.

Este scris în Biblie: Luca 12:15. "Apoi le-a zis: "Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui."

Iubirea de bani duce la rău.

Este scris în Biblie: 1 Timotei 6:10. "Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri."