Home / Bibelemner / Grådighet

Grådighet

Grådighet hører ofte sammen med begjær. Mister man kontrollen, kan man begå lovbrudd pga. grådighet. Det står i Bibelen, Jakob 4,1-2. ”Hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.”

Rikdom kan føre til uheldige holdninger til det materielle. Det står i Bibelen, Lukas 12,15. ”Så sa han til dem alle: ”Pass dere for pengebegjær! For det er ikke det en eier, som gir livet, selv om en har overflod”.”

Pengebegjær fører med seg problemer. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 6,10. ”For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.”