Προσμονή

Η προσμονή μας δίνει το χρόνο, ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Η Αγία Γραφή λέει: “Πρόσμενε τον Κύριο· ανδρίζου, και ας ενδυναμωθεί η καρδιά σου· και πρόσμενε τον Κύριο.” (Ψαλμός 27:14)

Μερικές φορές ο Θεός λέει «περίμενε», πριν μας αποκριθεί. Η Αγία Γραφή λέει: “Περίμενα με υπομονή τον Κύριο και έσκυψε προς εμένα και άκουσε την κραυγή μου.” (Ψαλμός 40:1)

Εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού θα έχουν υπομονή. Η Αγία Γραφή λέει: “εδώ είναι η υπομονή των αγίων· εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές τού Θεού και την πίστη τού Ιησού.” (αποκάλυψη 14:12)