Home / Subiecte biblice / Aşteptare

Aşteptare

Aşteptarea ne dă vreme să clădim încrederea noastră în Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalm 27:14. “Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!”

Uneori Dumnezeu ne spune: “Aşteaptă!” înainte de a ne răspunde.

Este scris în Biblie: Psalmul 40:1. “Îmi pusesem nădejdea, în Domnul şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.”

“Am aşteptat cu răbdare ca Dumnezeu să mă ajute; atunci El a ascultat şi mi-a auzit strigătele” (Traducerea engleză TLB).

Cei ce sunt credincioş lui Isus vor fi răbdători.

Este scris în Biblie: Apocalips 14:12. “Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”