Home / Bibel ämnen / Väntan

Väntan

Väntan skapar tid att bygga tillit till Gud. Bibeln säger i Psalm 27:14   Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren!”

Ibland är Guds svar att vi skall vänta. Bibeln säger i Psalm 40:2   Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop.

Jesus önskar att vi skall bli tålmodiga. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 14:12   Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...