Home / Bibelemner / Ventetid

Ventetid

Når vi venter på Gud kan vi bruke tiden til å bygge opp tillit til ham. Det står i Bibelen, Salmene 27,14. ”Vent på Herren, vær frimodig og sterk! Ja, vent på Herren!”

Noen ganger sier Gud ”vent” før han gir oss svar. Det står i Bibelen, Salmene 40,2. ”Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.”

De som er trofaste mot Jesus er villige til å vente på ham. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 14,12. ”Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.”