Προστασία

Μπορούμε να καταφύγουμε στον Θεό για προστασία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριό μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου. Σε Αυτόν θα ελπίζω. Η ασπίδα μου και το στήριγμα της σωτηρίας μου. Ψηλός πύργος μου." (Ψαλμός 18: 2)

Οι πιστοί του Ιησού δεν θα υποστούν πνευματική ή αιώνια απώλεια Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και θα είστε μισούμενοι από όλους εξαιτίας του ονόματός μου. Πλην μια τρίχα από το κεφάλι σας δε θα χαθεί. Με την υπομονή σας, αποκτήστε τις ψυχές σας." (Λουκάς 21: 17 – 19)

Ο Θεός είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι’ αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών, και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σείονται εξαιτίας της έπαρσής τους. (Διάψαλμα)" (Ψαλμός 46: 13)

Ο Θεός δεν υπόσχεται έναν κόσμο χωρίς κίνδυνο, αλλά υπόσχεται να βοηθήσει όταν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτός που κατοικεί κάτω από τη σκέπη του Υψίστου, κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα θα διαμένει. Θα λέω στον Κύριο: Εσύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου. Θεός μου. Σε αυτόν θα ελπίζω. Επειδή Αυτός θα σε λυτρώνει από την παγίδα των κυνηγών και από θανατηφόρο λοιμό. Με τα φτερά του θα σε σκεπάζει και κάτω από τις φτερούγες του θα είσαι ασφαλής. Η αλήθεια του είναι πανοπλία και ασπίδα. Από φόβο νυκτερινό δεν θα φοβάσαι, την ημέρα από βέλος που πετάει άσκοπα, από θανατικό που περπατάει στο σκοτάδι, από όλεθρο που ερημώνει μέσα στο μεσημέρι. Χιλιάδα θα πέφτει από τα αριστερά σου και μυριάδα από τα δεξιά σου. Όμως σε σένα δεν θα πλησιάζει. Μονάχα με τα μάτια σου θα θωρείς και θα βλέπεις την ανταπόδοση των ασεβών. Επειδή, εσύ, τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον Ύψιστο, έκανες καταφύγιό σου, κακό δεν θα συμβαίνει σε σένα και μάστιγα δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Επειδή τους αγγέλους του θα προστάξει για σένα, για να σε διαφυλάττουν σε όλους τους δρόμους σου. Θα σε σηκώνουν πάνω στα χέρια τους, για να μην προσκόψεις το πόδι σου πάνω σε πέτρα. Θα πατήσεις πάνω σε λιοντάρι και επάνω σε ασπίδα. Θα καταπατήσεις λιονταράκι και δράκοντα. Επειδή έβαλε την αγάπη του σε μένα, γι’ αυτό θα τον λυτρώσω. Θα τον υψώσω, επειδή γνώρισε το όνομά Μου. Θα Με επικαλείται και θα τον εισακούω. Μαζί του θα είμαι στη θλίψη. Θα τον λυτρώνω και θα τον δοξάζω. Θα τον χορτάσω από μακρότητα ημερών και θα δείξω σε αυτόν τη σωτηρία Μου." (Ψαλμός 91)