Home / Subiecte biblice / Protecţie

Protecţie

Putem veni la Dumnezeu pentru protecţie.

Este scris în Biblie: Psalm 18:2. “Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!”

Urmaşii lui Isus nu vor suferi veşnice pierderi spirituale.

Este scris în Biblie: Luca 21:17-19. “Toţi oamenii vă vor urâ din cauza Mea. Dar nici un păr din capul vostru nu va pieri. Stând ferm, vă veţi salva pe voi înşiv㔠(Traducerea engleză NIV).

Dumnezeu este totdeauna gata să ajute.

Este scris în Biblie: Psalm 46:1-3. “Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii in inima mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii.”

Dumnezeu nu promite o lume fără pericole, dar El promite un ajutor când trecem prin ele.

Este scris în Biblie: Psalm 91. “Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic, zice despre Domnul: “El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care bântuie ziua nameaza mare. O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. Pantru că zici: “Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. - “Fiindcă Mă iubeşte, - zice Domnul- deaceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el in strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.”