Ρατσισμός

Είμαστε όλοι ίσοι εν Χριστώ. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίος ούτε Έλληνας. Δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Επειδή όλοι εσείς είστε ένας στον Ιησού Χριστό." (Επιστολή προς Γαλάτες 3: 28)

Ο ρατσισμός είναι αμαρτία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν μεν εκτελείτε τον βασιλικό νόμο, σύμφωνα με τη Γραφή: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου», κάνετε καλά. Αν όμως προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτία και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες." (Επιστολή Ιακώβου 2: 8 – 9)

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο αίμα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και έκανε από ένα αίμα κάθε έθνος ανθρώπων, για να κατοικούν επάνω στο πρόσωπο της γης και διόρισε τους προδιαταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας τους." (Πράξεις 17: 26)

Ο Θεός δέχεται τους ανθρώπους από κάθε φυλή, πολιτισμό και έθνος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε, καθώς ο Πέτρος άνοιξε το στόμα, είπε: Γνωρίζω στ’ αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αλλά σε κάθε έθνος όποιος τον φοβάται και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι σε αυτόν δεκτός." (Πράξεις 10: 34, 35)