Home / Bibelemner / Rasisme

Rasisme

Vi er alle ett i Kristus. Det står i Bibelen, Galaterne 3,28. ”Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus.”

Rasisme er en synd. Det står i Bibelen, Jakob 2,8-9. ”Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere.”

Alle mennesker har samme opprinnelse, samme blod. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 17,26. ”Han lot alle folkeslag, som stammer fra ett menneske, bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder.”

Gud tar imot alle mennesker uansett opprinnelse, kultur eller rase. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 10,34.35. ”Peter begynte da å tale: Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men tar mot enhver som frykter ham og gjør rett, hva folkeslag han enn tilhører.”