Rasism

Noi toţi suntem una în Hristos.

Este scris în Biblie: Galateni 3:28. “Nu mai suntem evrei sau greci, sclavi sau oameni liberi, nici măcar bărbaţi sau femei, ci toţi suntem la fel - suntem cu toţii creştini; suntem una în Cristos Isus” (NT pe înţelesul tuturor).

Rasismul e păcat.

Este scris în Biblie: Iacov 2:8-9. “Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: “Să iubeşti pe aproapele Tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi. Dar dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege ca nişte călcători de lege.”

Toţi oamenii au acelaşi sânge.

Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 17:26. “El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului.”

Dumnezeu acceptă pe oamenii de orice rasă, cultură şi popor.

Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 10:34-35. “Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: “În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.”