Σκέψου πριν πεις κάτι που θα δείξει την άγνοιά σου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η καρδιά του δικαίου προμελετάει για να απαντήσει· ενώ το στόμα των ασεβών εκβάλλει κακά.” (Παροιμίες 15:28)

Πρέπει να ελέγχουμε τις σκέψεις μας, για να είναι αγνές, επειδή οι πράξεις πηγάζουν από την καρδιά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, από μέσα από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν οι κακοί διαλογισμοί, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Όλα αυτά τα πονηρά βγαίνουν από μέσα, και μολύνουν τον άνθρωπο.” (Μάρκον 7:21-23) “Επειδή, όπως σκέφτεται στην ψυχή του, τέτοιος είναι.” (Παροιμίες 23:7)

Πρέπει να επιτρέψουμε στο Άγιο Πνεύμα να αλλάξει τον τρόπο σκέψης μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου της ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.” (Ρωμαίους 12:2)

Πρέπει να κάνουμε καλές σκέψεις έτσι ώστε τα λόγια μας και οι πράξεις μας να είναι θετικές και συνετές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τέλος, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή, κι αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε.” (Φιλιππησίους 4:8)

Πρέπει να αφήσουμε τον Χριστό να κυριαρχήσει στον νου μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να είναι, μάλιστα, σε σας το ίδιο φρόνημα, που ήταν στον Ιησού Χριστό.” (Φιλιππησίους 2:5)