Home / Bibelemner / Tanker

Tanker

Tenk før du åpner munnen. Det står i Bibelen, Ordspråkene 15,28. ”Den rettferdige tenker før han taler, men ondskapen strømmer fra gudløses munn.”

Vi bør tenke på det som er rent og aktverdig – fordi våre handlinger har sitt utspring i hjertet. Det står i Bibelen, Markus 7,21-23. ”For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag, ondskap, svik, utskeielser, misunnelse, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.”

Når vi er blitt omvendt, må vi la Den Hellige Ånd forandre vår tenkemåte. Det står i Bibelen, Romerne 12,2. ”Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.”

Tenk på det som er oppløftende og godt, slik at tanker, ord og handlinger preges av godhet og visdom. Det står i Bibelen, Filipperne 4,8. ”For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!”

La Kristi sinnelag være til stede i ditt liv. Det står i Bibelen, Filipperne 2,5. ”Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!”