Home / Bibel ämnen / Tänka

Tänka

Tänk efter innan du talar och avslöjar din okunnighet. Bibeln säger i Ordspråksboken 15:28 Den rättfärdige tänker innan han svarar, men ur syndarens mun strömmar ondska.”

Vi bör be Gud om hjälp att ha rena tankar, för handlingar börjar i hjärtat. Bibeln säger i Markusevangeliet 7:21-22   Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse.                                                               

Efter omvändelsen bör vi be att den helige Ande förändrar våra tankemönster. Bibeln säger i Romarbrevet 12:2   Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Vi bör tänka på det som är gott, så att våra ord och handlingar blir goda och visa. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:8   Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta.

Vi bör ha Kristus sinnelag. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:5   Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...