Home / Subiecte biblice / Gândire

Gândire

Gândeşte înainte de a vorbi şi a-ţi descoperi ignoranţa.

Este scris în Biblie: Proverbe 15:28. “Inima celui neprihănit se gândeşte ce să răspundă, dar gura celor răi împroaşcă răutăţi.”

Trebuie să ne disciplinăm gândurile să fie curate, deoarece acţiunile încep în minte.

Este scris în Biblie: Marcu 7:21-22. “Căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, imoralitatea sexuală, furtul, omorul, adulterul, lăcomia, răutatea, înşelăciunea, desfrâul, invidia, aroganţa şi nebunia” (NT pe înţelesul tuturor).

După convertire, trebuie să permitem Spiritului Sfânt să ne schimbe felul nostru de gândire.

Este scris în Biblie: Romani 12:2. “Nu copiaţi comportarea şi obiceiurile acestei lumi, ci purtaţi-vă ca oameni buni, având prospeţime în tot ce faceţi şi gândiţi. Atunci veţi învăţa din propria experienţă cât de bune vor fi căile Sale pentru voi” (NT pe înţelesul tuturor).

Trebuie să ne gândim la lucruri bune, pentru ca vorbele şi faptele noastre să fie pozitive şi înţelepte.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:8. “Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.”

Să lăsăm să fie în noi gândurile Domnului Hristos.

Este scris în Biblie: Filipeni 2:5. “Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus.”