Σύγχυση

Όταν είσαι μπερδεμένος, ζήτα από τον Θεό να σε καθοδηγήσει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γιε μου, αν δεχθείς τα λόγια μου και αποθησαυρίσεις τις εντολές μου μέσα σου, ώστε το αυτί σου να προσέξει στη σοφία, να στρέψεις την καρδιά σου στη σύνεση· και, αν επικαλεστείς την φρόνηση και υψώσεις την φωνή σου στη σύνεση, αν τη ζητήσεις σαν ασήμι και την εξερευνήσεις σαν κρυμμένους θησαυρούς, τότε θα εννοήσεις τον φόβο του Κυρίου και θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Επειδή ο Κύριος δίνει σοφία· από το στόμα του βγαίνει γνώση και σύνεση. Αποταμιεύει σωτηρία στους ευθείς· είναι ασπίδα σ’ αυτούς που περπατούν με ακεραιότητα, υπερασπίζοντας τους δρόμους της δικαιοσύνης και φυλάττοντας τον δρόμο των οσίων του." (Παροιμίες 2: 1 - 8)

Χωρίς αμφιβολίες, ζητήστε από το Θεό διευκρίνιση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν, όμως, κάποιος από σας είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, που δίνει σε όλους πλούσια, και χωρίς να ονειδίζει· και θα του δοθεί. Ας ζητάει, όμως, με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου· επειδή, αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα της θάλασσας, που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. Επειδή ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του." (Επιστολή Ιακώβου 1: 5 - 8)

Εάν είσαι μπερδεμένος σχετικά με το τι θα κάνεις στη ζωή σου, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εγώ θα σε συνετίσω και θα σε διδάξω τον δρόμο, στον οποίο πρέπει να περπατάς· θα σε συμβουλεύω· επάνω σου θα είναι το μάτι μου. Μην γίνεστε σαν άλογα, σαν μουλάρια, στα οποία δεν υπάρχει σύνεση·" (Ψαλμός 32: 8 – 9)