Home / Bibelemner / Forvirret

Forvirret

Når du er forvirret og ikke ser noen vei fremover, be da Gud om veiledning. Det står i Bibelen, Ordspråkene 2,1-8. ”Min sønn, ta imot mine ord, og ta vare på mine bud, så du lytter til visdommen og prøver å forstå med hele ditt sinn. Ja, bare kall på forstanden, og rop med høy røst etter innsikt. Let etter den som om det var sølv, grundig som når en graver etter skatter. Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud. For det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn. Han lar de rettsindige ha fremgang og er et skjold for den som er hel i sin ferd. Han verner de stier hvor retten rår, og vokter veien for sine fromme.”

Uten å tvile, gå til Gud for å få klarhet i problemene. Det står i Bibelen, Jakob 1,5-8. ”Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge å havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er og ustø i all sin ferd.”

Hvis du er bekymret for hva det neste skritt i ditt liv skal være, vil Gud hjelpe deg. Det står i Bibelen, Salmene 32,8-9. ”Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Være ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand. Deres villskap må tøyles med tømme og bissel, ellers kommer de ikke til deg.”

Når du føler deg helt forvirret og usikker, kan du be Gud om hjelp, for han vet hva som er best. Det står i Bibelen, Ordspråkene 3,5-8. ”Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han dine stier jevne. Vær ikke klok i egne øyne, frykt Herren og hold deg fra det som er ondt! Det blir til helsebot for din kropp og gir deg kraft i marg og ben.”