Τρόπος ζωής

Ο τρόπος ζωής μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από την πειθαρχία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν ξέρετε ότι αυτοί που τρέχουν μέσα στο στάδιο, όλοι μεν τρέχουν, ένας όμως παίρνει το βραβείο; Έτσι να τρέχετε, ώστε να το πάρετε. Μάλιστα κάθε αγωνιζόμενος εγκρατεύεται σε όλα. Εκείνοι μεν, για να πάρουν φθαρτό στεφάνι, εμείς όμως άφθαρτο." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 9: 24 – 25)

Ο τρόπος ζωής μας πρέπει να είναι σύμφωνος με τον Λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "φρόντισε με επιμέλεια να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο στον Θεό, ως εργάτη που δεν έχει το παραμικρό να ντρέπεται, ο οποίος ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας." (Επιστολή προς Τιμόθεο Β΄ 2: 15)