Home / Bibelemner / Livsstil

Livsstil

Den livsstilen vi velger bør innbefatte en viss grad av selvdisiplin. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 9,24-25. ”Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den! En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner.”

Vår livsstil bør stemme med Guds ord og hans ønsker for vårt liv. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,15. ”Anstreng deg for å stå din prøve framfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legger fram sannhetens ord uten å bøye av.”