Υπάρχοντα

Τα υπάρχοντά μας είναι μόνο προσωρινά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και η γη δεν θα πουλιέται σε απαλλοτρίωση, επειδή δική μου είναι η γη, για τον λόγο ότι εσείς είστε ξένοι και πάροικοι μπροστά μου." (Λευιτικό 25: 23)

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα υπάρχοντά μας να μας κυριέψουν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κανένας δεν μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους· επειδή ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει· ή στον έναν θα προσκολληθεί και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε τον Θεό και τον Μαμμωνά." (Ματθαίος 6: 24) Το εδάφιο Λουκά 12: 15 λέει: "Και (ο Ιησούς) τους είπε: Προσέχετε και φυλάγεστε από την πλεονεξία· επειδή, αν κάποιος έχει περίσσια αγαθά, η ζωή του δεν εξαρτάται από τα υπάρχοντά του."

Τα υπάρχοντα δεν είναι απαραίτητα για να είμαστε ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ξέρω να περνώ με στέρηση, ξέρω και να έχω περίσσευμα· σε κάθε τι και σε όλα είμαι διδαγμένος και να χορταίνω και να πεινάω και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι. Όλα τα μπορώ διαμέσου του Χριστού που με ενδυναμώνει." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 4: 12 – 13)

Είναι παράλογο να ανησυχούμε περισσότερο για τα υπάρχοντά μας παρά για τον οίκο του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Είχατε επιβλέψει σε πολύ και να, έγινε λίγο. Και το φέρατε στον οίκο και εγώ το φύσηξα μακριά. Γιατί; Λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξαιτίας του οίκου μου, που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε κάθε ένας στο σπίτι του." (Αγγαίος 1: 9)

Πρέπει να μοιραστούμε τα υπάρχοντά μας με εκείνους που έχουν ανάγκη. Η Αγία Γραφή αναφέρει:. "Και όλοι εκείνοι που πίστευαν, ήσαν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά. Και πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους, σύμφωνα με ό,τι κάθε ένας είχε ανάγκη. Και καθημερινά έμεναν σταθερά ως μια ψυχή μέσα στο ιερό και έκοβαν το ψωμί σε σπίτια. Και έτρωγαν μαζί την τροφή με αγαλλίαση και απλότητα καρδιάς." (Πράξεις 2: 44 – 46)