Χιλιετία

Στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ο λαός του Θεού θα αναληφθεί στον ουρανό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "δεδομένου ότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, κι αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα· έπειτα εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα·" (Επιστολή Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:16 – 17)

Στη διάρκεια της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού οι άπιστοι θα συντριβούν από τον τρόμο και την απελπισία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "και λένε προς τα βουνά και προς τις πέτρες: Πέστε επάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται επάνω στον θρόνο και από την οργή του Αρνίου. Επειδή ήρθε η μεγάλη ημέρα της οργής του και ποιος μπορεί να σταθεί;" (Αποκάλυψη 6: 16 – 17)

Ο αρχηγός των απίστων θα καταστραφεί από τη λαμπρότητα του ερχομού του Χριστού και οι άπιστοι θα σκοτωθούν από το ξίφος Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και τότε ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίο ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του." (Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Β΄ 2: 8) Το εδάφιο19: 21 της Αποκάλυψης αναφέρει: "Και οι υπόλοιποι φονεύθηκαν με τη ρομφαία του καθήμενου επάνω στο άλογο, η οποία έβγαινε από το στόμα του και όλα τα όρνεα χόρτασαν από τις σάρκες τους."

Αφού οι δίκαιοι αναληφθούν, για να βρίσκονται μαζί με τον Κύριο και οι άπιστοι καταστραφούν από την εμφάνισή Του, η γη θα παραμείνει για ένα διάστημα χωρίς κατοίκους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κοίταξα επάνω στη γη, και να, ήταν άμορφη και έρημη. Και στους ουρανούς και δεν υπήρχε το φως τους. Είδα τα βουνά και να έτρεμαν και όλοι οι λόφοι κατασείονταν. Είδα, και να, δεν υπήρχε άνθρωπος και όλα τα πουλιά του ουρανού είχαν φύγει." (Ιερεμίας 4: 23 – 25)

Οι άπιστοι θα παραμείνουν στους τάφους τους για χίλια έτη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…και (οι δίκαιοι) ανέζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό 1000 χρόνια. Οι υπόλοιποι, όμως, των νεκρών δεν ανέζησαν, μέχρις ότου συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια·" (Αποκάλυψη 20: 4 - 5)

Ενώ οι άγιοι θα είναι στον ουρανό και οι άπιστοι νεκροί, ο διάβολος θα είναι φυλακισμένος στην έρημη γη για 1000 χρόνια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και είδα. έναν άγγελο που κατέβαινε από τον ουρανό, ο οποίος είχε το κλειδί της αβύσσου και στο χέρι του μια μεγάλη αλυσίδα. Και έπιασε τον δράκοντα, το αρχαίο φίδι, που είναι διάβολος και σατανάς. Και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Και τον έριξε στην άβυσσο και τον έκλεισε και σφράγισε από πάνω του, για να μην πλανήσει πλέον τα έθνη, μέχρις ότου συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Και ύστερα από αυτά πρέπει να λυθεί για λίγο καιρό." (Αποκάλυψη 20: 1 - 3)

Με τη συμπλήρωση των 1000 ετών η άγια πόλη του Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό στη γη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη, επειδή ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Κι εγώ ο Ιωάννης είδα την άγια πόλη, την καινούρια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από τον Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν νύφη στολισμένη για τον άνδρα της. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό που έλεγε: να, η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και θα σκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι οι λαοί του και αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους ο Θεός τους." (Αποκάλυψη 21: 13)

Όταν αναστηθούν οι άπιστοι και ο Σατανάς απελευθερωθεί, θα προσπαθήσουν να καταλάβουν την πόλη του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν συμπληρωθούν τα χίλια χρόνια, ο σατανάς θα λυθεί από τη φυλακή του και θα βγει για να πλανήσει τα έθνη που βρίσκονται στις τέσσερις γωνιές της γης, τον Γωγ και τον Μαγώγ, για να τους συγκεντρώσει σε πόλεμο, των οποίων ο αριθμός είναι σαν την άμμο της θάλασσας. Και ανέβηκαν επάνω στο πλάτος της γης και περικύκλωσαν το στρατόπεδο των αγίων και την αγαπημένη πόλη. Και κατέβηκε φωτιά από τον Θεό από τον ουρανό και τους κατέφαγε." (Αποκάλυψη 20: 7 - 9)

Τότε θα καταστραφούν από την κόλαση της φωτιάς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…και κατέβηκε φωτιά από τον Θεό από τον ουρανό και τους κατέφαγε." (Αποκάλυψη 20:9)