Home / Bibel ämnen / Tusen åren

Tusen åren

Vid Jesu återkomst hämtar Gud sitt folk till himmelen. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 4:16-17 Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, 17och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.

Vid Jesu återkomst blir de onda överväldigade av skräck och förtvivlan. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 6:16-17   och sade till bergen och klipporna: ”Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede.

Ledaren för det onda förgörs genom strålglansen vid Kristi ankomst. Bibeln säger i 2 Thessalonikerbrevet 2:8   Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst.

Eftersom de frälsta far till himlen för att vara med Herren och de ogudaktiga förgörs vid Hans ankomst, har jorden under 1000 år inga levande. Bibeln säger i Jeremia 4:23-25   Jag ser på jorden – den är öde och tom, på himlen – där finns inget ljus. Jag ser på bergen – de skälver och alla höjder skakar. Jag ser – där finns inte en människa, alla himlens fåglar har flytt.

De ogudaktiga förblir i sina gravar under de 1000 åren. Bibeln säger i Uppenbarelseboken  20:5   De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.

Medan de frälsta är i himlen och de ogudaktiga är döda, blir djävulen förvisad till den öde jorden under 1000 år. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 20:1-3   Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid.

Vid slutet av de 1000 åren skall Gud heliga stad komma ned från himlen till jorden. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 21: 1-3   Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem,

När de ogudaktiga uppstår och Satan blir fri skall de försöka erövra Guds stad. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 20:7-9   Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse. Och han skall gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand. Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. ...

Då förgörs och förintas de av eld. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 20:9   Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förtärde dem.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.