Home / Bibelemner / Tusenårsriket

Tusenårsriket

Når Jesus kommer tilbake til jorden vil han ta med seg sitt folk til himmelen. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,16-17. ”For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.”

De som har valgt det onde vil oppleve Jesu annet komme som grusom og skremmende. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 6,16-17. ”Og de sa til fjellene og berghamrene: ”Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede. For den store dag er kommet, vredens dag, og hvem kan da bli stående?””

Kristus vil tilintetgjøre de onde og deres leder. Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 2,8. ”Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham.” I Åpenbaringen 19,21 står det, ”De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av deres kjøtt.”

Jorden vil stå helt tom i en tid, uten mennesker, for de rettferdige blir med Herren og de onde er blitt tilintetgjort. Det står i Bibelen, Jeremia 4,23-25. ”Jeg så på jorden – den var øde og tom, og på himmelen – dens lys var borte. Jeg så på fjellene – de skalv, og alle haugene bevet. Jeg så – det fantes ikke et menneske, og alle fugler under himmelen var fløyet.”

De onde vil være døde i tusen år. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 20,4-5. ”Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse.”

Djevelen må oppholde seg på en øde jord i tusen år mens de hellige er i himmelen og de onde ligger døde. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 20,1-3. ”Jeg så nå en engel som steg ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en svær lenke i sin hånd. Han grep draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. Han kastet ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund.”

Når de tusen år er omme vil Guds hellige stad komme ned fra himmelen ned på jorden. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 21,1-3. ”Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: ”Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.”

Etter tusen år får Satan sin frihet igjen, og de døde står opp fra døden. Sammen vil de forsøke å innta Guds stad. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 20,7-9. ”Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand. De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by.”

Deretter blir de raskt tilintetgjort med ild. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 20,9. ”De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.”