Home / Küsimused Piibli kohta / Vaimulik kasv / Kuidas avastada Jumala tahtmine oma elu jaoks?

Kuidas avastada Jumala tahtmine oma elu jaoks?

Kas oled kunagi juurelnud selle üle, miks sa oled siia maailma sündinud ja mis on sinu elueesmärk? Kas oled kunagi tundnud, et oled eksinud või et triivid elust läbi?

Jumal tahab sulle näidata, et tal on sinu elu jaoks plaan ja eesmärk. Ta tahab su elu juhtida ega soovi, et hulbiksid sihitult läbi elu. Nii et kuidas saad siis teada, milline on Jumala plaan sinu elu jaoks? Jumal saab meie elu juhtida kolmel viisil.

Kuidas Jumal on tahet ilmutab

1) Piibel

Mis on psalmikirjutaja sõnul elu kasutusjuhend? „Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.“ (Psalm 119:105)

Mida peaksime Pauluse arvates õppima Piibli tegelaste elukogemusest? „Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp.“ (Pauluse 1. kiri korintlastele 10:11)

Jumala Sõna virgutab meie mõtlemist ja süvendab arusaamist (Pauluse kiri roomlastele 12:2, Psalm 119:99). Selle asemel, et panna oma sõrm suvalise piibliteksti peale, et sealt juhatust leida, püüa süveneda Jumala olemusse, õppides tervet Jumala Sõna ja selle üle mõtiskledes. Regulaarne ja palvest juhitud Pühakirja õppimine on parim viis, kuidas oma elus prioriteedid paika sättida.

2) Jumalikult juhitud olukorrad

Jumal juhatab meid ka konkreetsete olukordade kaudu. Psalmis 23 kirjeldatakse teda kui head karjast. Karjane juhib oma lambaid läbi roheliste niitude ning kaljuste orgude. Ta võib aidata oma juhitavatel inimestel õppida igast eluolukorrast. Meil on Karjane, kes on pidevalt meie kõrval.

3) Otsene suhtlus Jumala ja inimese vahel

Jumal juhatab meid, kõneldes ka meie südametunnistusega. Paulus kinnitab, et Jumal juhatab usklikke Püha Vaimu tegevuse kaudu (Pauluse 1. kiri korintlastele 2:10). Apostel tuletab usklikele meelde, et Vaim suudab valgustada „teie südame silmi“ (Pauluse kiri efeslastele 1:18).

Mida regulaarsem on meie suhtlus Jumalaga, seda rohkem saab ta meid juhatada. Ta vormib nii meie sisemist tunnetust, mõttetegevust kui ka otsuste langetamist, nii et mõistame selgelt, milline peaks olema meie järgmine samm.

Kõik need kolm teejuhti PEAVAD olema omavahel kooskõlas

Feet meet three-way arrows

On võimalik arvata, et elad Jumala poolt juhitud elu, samal ajal kui järgid tegelikult omaenese kalduvusi ja impulsse. Piibel hoiatab meid sellise lõksu eest: „Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee.“ (Õpetussõnad 16:25)

Meie tunded peavad olema kooskõlas Piibli õpetusega. Tegelikult on nii, et alles siis, kui kõik kolm teejuhti harmoniseeruvad, võime ilma kahtluseta järeldada, et Jumal juhatab meid.

Võtame näiteks Jake’i. Tal oli imetore abikaasa ja kaks last, kuid ta kukkus kõrvalhüppe lõksu. Kuidas oleks ta saanud ühendada Piibli selgesõnalise õpetuse abielurikkumise kohta oma käitumisega? Ta teatas oma sõpradele: „Ma olen selle asja pärast palvetanud ja ma tunnen, et see elumuutus on Jumala tahe.“

Jake’i tunded ja sisemised impulsid juhtisid ta ilmselgelt valele teele. Ta kujutas ette, et teise naisega kohtumises oli mingi jumalik eelhoolitsus ja nii hakkas ta seda kõrvalhüpet nägema Piibli valgel lubatavana. Tegelikult mõistab Piibel abielurikkumise hukka ja õpetab abielumehi oma abikaasat austama – need Piibli õpetused oleksid pidanud Jake’ile näitama tema kõrvalhüppe traagilisi tagajärgi ja osutama sellele, et ta ajas omaenda lihalikud himud segamisi jumaliku juhatusega.

Jumala tahte viimane proovikivi

„Õpetuse ja tunnistuse juurde! Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu.“ (Jesaja 8:20)

Piibel – õpetus ja tunnistus – on meie lõplik teejuhis, meie elu kasutusjuhend. Me ei tohi lasta ühelgi tundmusel või juhtunud olukorral end piibellike õpetuste juurest eemale juhtida.

Jumala plaanile kuuletumine

Kui saatan tuli kõrbesse Jeesust kiusama, oli rünnaku all kuuletumine ja alistumine. Kas Päästja saavutab oma eesmärgid omatahtsi, kasutades selleks maailma meetodeid, või saavutab ta need täielikult oma Isa tahtele alistudes? Saatan tegi talle pakkumise: „Kui Sa jätad kõrvale selle kannatusterohke ohverduse, mille Isa on sinu jaoks valinud, siis ma annan sulle terve maailma – kogu selle juurde kuuluva kuulsuse, rikkuse ja mugava elustiiliga.“ Saatan isegi tsiteeris Piiblit, et Jeesust eksiteele viia. Kuid iga kord hakkas Jeesus talle vastu sõnadega: „Kirjutatud on.“ (Matteuse evangeelium 4:1–11)

Üks tõsine õppetund, mille Jeesuse elust saada võime, on õppetund Isa tahtele alistumisest. Isegi Ketsemani aia meeletus agoonias suutis ta paluda: „Minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust! Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina!” (Matteuse evangeelium 26:39) Pärast kolme aastat avaliku teenistustööd ja igapäevast Jumala tahtes elamist olid Jeesuse viimasteks sõnadeks: „See on lõpetatud.“ (Johannese evangeelium 19:30) Jeesus ütles nende sõnadega: „Nüüd on Jumala plaan minu elus täidetud ja lõpuni viidud.“

Avasta rõõm kuulamise kaudu

Kui sa hakkad kuulma Jumala häält tema Sõna, taevaselt juhitud olukordade ja sisemise veendumuse kaudu, õpid tema juhatust täielikult vastu võtma. Ka sina võid avastada Jumalast juhitud elu rõõmu!

Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...