Home / Bibelemner / Åndelig gjenfødelse

Åndelig gjenfødelse

For å være med i Guds rike må man bli født på ny. Det står i Bibelen, Johannes 3,3-8. ”Jesus svarte: ”Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.” ”Hvordan kan en som er gammel, bli født?” sa Nikodemus, ”han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født?” Jesus svarte: ”Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden.”

Evig liv blir tilgjengelig i det øyeblikk individet blir født på ny. Det står i Bibelen, Johannes 3,36. ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.”

Åndelig gjenfødelse betyr at man legger bort det gamle livet man levde før. Det står i Bibelen, Romerne 7,4. ”Slik er det også med dere, brødre. Fordi Kristus døde, er også dere døde og står ikke under loven; dere tilhører en annen, han som stod opp fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud.”

Åndelig gjenfødelse fører til forandringer i livsførselen og nye mål for livet. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,9. ”Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud.”