Home / Bibel ämnen / Ny födelse

Ny födelse

Inträdeskravet till Guds rike är en ny födelse. Bibeln säger i Johannesevangeliet 3:3-8   Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemos svarade: ”Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.”’”

Det eviga livet börjar med den andliga pånyttfödelsen. Bibeln säger i Johannesevangeliet 3:36   Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Johannesevangeliet 5:24 säger:  Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.

Den andliga pånyttfödelsen innebär att dö bort från sitt gamla liv. Bibeln säger i Romarbrevet 7:4   Så är det också med er, mina bröder: ni har dött bort från lagen med Kristi kropp och tillhör nu en annan, honom som blev uppväckt från de döda, och så kan vi bära frukt åt Gud.

Andlig pånyttfödelse förändrar våra liv och målsättningar. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 3:9   Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...