Home / Subiecte biblice / Renaşterea Spirituală/Naşterea din nou

Renaşterea Spirituală/Naşterea din nou

Pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu e nevoie de naşterea din nou.

Este scris în Biblie: Ioan 3:3-8. “Isus răspunse: “Îţi spun cât se poate de serios: Dacă nu te naşti din nou, nu vei putea intra niciodata în Împărăţia lui Dumnezeu.” “Să mă nasc din nou?! - exclamă Nicodim. Ce vrei să spui? Cum poate reveni un om bătrân înapoi în pântecele mamei sale, pentru a se naşte din nou?” Isus îi răspunse: “Adevărat îţi spun cu toată seriozitatea că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Oamenii pot reproduce doar viaţa umană, dar Duhul Sfânt dăruieşte viaţa nouă din cer, aşa că, nu te mira de afirmaţia Mea că trebuie să te naşti din nou. Aşa cum vântul îl auzi, dar nu ştii de unde vine ori încotro se duce, tot aşa este şi cu naşterea din nou, prin Duhul Sfânt” (NT pe înţelesul tuturor).

Viaţa veşnică începe în momentul renaşterii spirituale.

Este scris în Biblie: Ioan 3:36. “Şi toţi aceia care se încred în El, Fiul lui Dumnezeu, pentru a fi mântuiţi, au viaţa veşnică; cei care nu cred şi nu ascultă de El nu vor vedea niciodată raiul, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne asupra lor” (NT pe înţelesul tuturor).

Renaştere spirituală înseamnă moarte faţă de viaţa veche.

Este scris în Biblie: Romani 7:4. “Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celuice a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu.”

Renaşterea spirituală aduce schimbări şi noi ţinte în viaţa noastră.

Este scris în Biblie: 1Ioan 3:9. “Cel care s-a născut în familia lui Dumnezeu nu-şi face obişnuinţă din a păcătui, deoarece are acum în el viaţa lui Dumnezeu; aşa că nu mai poate păcătui la infinit, întrucât a luat naştere în el această viaţă nouă care îl ţine în frâu - el a fost născut din nou” (NT pe înţelesul tuturor).