Home / Bibelemner / Enker

Enker

Vi har et spesielt stort ansvar for å ta oss av enker. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 5,3-7. ”Enker skal du hedre og støtte, de som virkelig er enker. Men har en enke barn eller barnebarn, er det de som først må lære å vise sin gudsfrykt i sin egen familie og gjøre gjengjeld mot de gamle. For dette er etter Guds vilje. Den som da virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud og lever i bønn og påkallelse natt og dag. Men den som bare vil nyte livet, hun er levende død. Også dette skal du innskjerpe, så ingen får noe å utsette på dem.”

Sann gudstjeneste går ut på å gjøre noe godt for de som har behov. Det står i Bibelen, Jakob 1,27. ”En gudstjeneste som er ren og feilfri i Gud vår Fars øyne, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden.”