Home / Bibel ämnen / Änkor

Änkor

Vi har ett ansvar att ta hand om änkors behov. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 5:3-7 (LB): ”Församlingen bör kärleksfullt ta hand om de kvinnor som har blivit änkor, om de inte har någon annan som hjälper dem. Om de har barn eller barnbarn, så är det dessa som bör ta ansvaret för dem. Omsorgen om andra bör börja i hemmet och där ska man ta hand om föräldrar som behöver hjälp. Det gläder Gud när barn visar sin tacksamhet mot de äldre. Församlingen bör alltså ta hand om de änkor som är fattiga och ensamma och som sätter sitt hopp till Gud och ber till honom dag och natt. De däremot som bara tänker på nöjen är redan döda fast de alltjämt lever. Låt dem få veta detta så att de förstår att göra vad som är rätt.”

Sann tro söker nå dem som är i nöd. Bibeln säger i Jakobs brev 1:27: ”Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.