Home / Bibelemner / Fremtiden

Fremtiden

Gud har lovet evig liv til alle de som tror på hans Sønn. Det står i Bibelen, Johannes 3,16. ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Evig liv er en gave vi får gratis når vi stoler på Jesus. Det står i Bibelen, 1. Johannes 5,11-12. ”Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet.”

Vårt evige liv i himmelen vil starte når Jesus kommer tilbake til jorden. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,16-17. ”For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.”

Ved Jesu annet komme vil han gjøre oss fullkomne, akkurat som ham. Det står i Bibelen, Filipperne 3,20-21. ”Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.”

Hva forteller Bibelen om himmelen? Det står i Bibelen, Johannes 14,2-3. ”I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.”

Vi er ikke i stand til å fatte hva fremtiden vil innebære. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 2,9. ”Men det står skrevet: Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham.”

Hvordan beskrev Jesaja vår fullkomne fremtid? Det står i Bibelen, Jesaja 65,21-23. ”De skal bygge hus som de selv får bo i, plante vingårder og spise frukten selv. De skal ikke bygge så andre får bo, og ikke plante så andre får spise. De som hører til mitt folk, skal bli like gamle som trærne; de som jeg har utvalgt, skal få nyte frukten av sitt arbeid. De skal ikke streve til ingen nytte og ikke føde barn som brått må dø. For de er en ætt, velsignet av Herren, de får ha sine etterkommere hos seg.”

Selv i dyreriket skal det herske fred. Det står i Bibelen, Jesaja 65,25. ”Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha mold til mat. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, sier Herren.”

De som er handikappet skal bli helbredet. Det står i Bibelen, Jesaja 35,5-6. ”Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge. For i ørkenen bryter kilder fram, bekker på de tørre stepper.”

Gud skal leve sammen med sitt folk, og død, sorg og smerte vil ta slutt. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 21,3-4. ”Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: ”Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.”