Home / Subiecte biblice / Viitorul

Viitorul

Dumnezeu promite viaţa veşnică celor ce cred în Fiul Său.

Este scris în Biblie: Ioan 3:16. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Viaţa veşnică este un dar pentru toţi cei ce cred în Isus.

Este scris în Biblie: 1Ioan 5:11-12. “Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.”

Viitorul nostru în cer începe cînd Isus va veni adoua oară.

Este scris în Biblie: 1Tesaloniceni 4:16-17. “Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhangel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”

La cea de a doua venire, Isus ne va face desăvârşiti, chiar aşa cum este El.

Este scris în Biblie: Filipeni 3:20-21. “Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.”

Ce spune Biblia despre cer?

Este scris în Biblie: Ioan 14:2-3. “În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aşi fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.”

Viitorul este mai presus de înţelegerea noastră.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 2:9. “Dar, după cum este scris: “Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechia nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.

Cum descrie Isaia condiţiile unui viitor perfect.

Este scris în Biblie: Isaia 65:21-23. “Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci de geaba şi nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânţă binecuvântată de Domnul şi copiii lor vor fi împreună cu ei.

În cer va exista pace chiar şi între animale.

Este scris în Biblie: Isaia 65:25. “Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul şi şarpele se va hrăni cu ţărână. Nici un rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.”

Cei handicapaţi vor fi vindecaţi.

Este scris în Biblie: Isaia 35:5-6. “Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustie vor ţâşni ape şi în pustietate pâraie.”

Dumnezeu va trăi împreună cu poporul Său şi acolo va fi sfârşitul morţii, plânsului şi durerii.

Este scris în Biblie: Apocalips 21:3-4. “Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”