Home / Bibel ämnen / Framtiden

Framtiden

Gud lovar evigt liv till dem som tror på hans Son. Bibeln säger i Johannesevangeliet 3:16”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Evigt liv är en gåva som Gud har gett oss genom Jesus Kristus. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 5:11-12”Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

Vår framtid i himlen börjar när Jesus kommer för andra gången. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 4:16-17”Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.

Vid Jesus andra ankomst skall Han göra oss fullkomliga, lika honom. Bibeln säger i Filipperbrevet 3:20-21”Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. 21Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ...

Vad säger Bibeln om himlen? Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:2-3”I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Framtiden är bortom vår fattningsförmåga. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 2:9”Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom.

Hur beskrev Jesaja förhållandena i en fullkomlig framtid? Bibeln säger i Jesaja 65:21-23”De skall bygga hus och bo i dem, odla vingårdar och äta deras frukt. Det de byggt skall inte bebos av andra, det de odlat inte ätas av andra. Alla i mitt folk skall bli gamla som träden, mina utvalda får njuta frukten av sin möda. De skall inte arbeta förgävesoch föda barn till en snar död, ty de är ett släkte som Herren välsignat, de och deras ättlingar.

Frid skall råda även i djurriket. Bibeln säger i Jesaja 65:25”Vargen och lammet betar tillsammans, lejonet äter hö som oxen. Och jord är ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg sker något ont eller vrångt, säger Herren.

De handikappade skall bli helade. Bibeln säger i Jesaja 35:5-6”Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. ...

Gud skall leva med sitt folk och göra slut på död, gråt och smärta. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 21:3-4”Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.