Home / Bibelemner / Fristelse

Fristelse

Når du står overfor en fristelse, flykt i motsatt retning. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,22. ”Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte.”

Bønn gir oss styrke mot fristelser. Det står i Bibelen, Markus 14,38. ”Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men menneskenaturen er svak.”

Stå imot fristelser ved hjelp av Guds Ord. Det står i Bibelen, Matteus 4,1-4. ”Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: ”Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!” Jesus svarte: ”Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn”.”

Gud vil ikke tillate at vi vil blir fristet utover det vi kan klare å motstå. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,13. ”Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.”

De som ikke faller for fristelse vil få sin lønn. Det står i Bibelen, Jakob 1,12. ”Salig er den som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.”