Ispită

Când eşti în faţa ispitei, fugi în altă direcţie.

Este scris în Biblie: 2Timotei 2:22. “Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”

Rugăciunea ne întăreşte împotriva ispitei.

Este scris în Biblie: Marcu 14:38. “Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”

Întâmpină ispita cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Matei 4:1,3-4. “Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Ispititorul s-a apropriat de El şi I-a zis: “Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: “Este scris: “Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care ese din gura lui Dumnezeu.”

Dumnezeu nu va permite să fim ispitiţi peste puterile noastre de a rezista.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 10:13. “Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”

Cei care nu cedează ispitei vor fi răsplătiţi.

Este scris în Biblie: Iacov 1:12. “Fericit e omul care nu cedează, refuzând să păcătuiască atunci când e ispitit, fiindcă după ce trece ispita, va primi ca răsplată cununa vieţii, promisă de Dumnezeu tuturor celor care-L iubesc” (NT pe înţelesul tuturor).