Home / Bibel ämnen / Frestelser / Prövningar

Frestelser / Prövningar

När du står inför en frestelse spring då åt andra hållet. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:22  Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök istället rättfärdighet, tro, kärlek, och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med ett rent hjärta.

Bön kan styrka oss mot frestelser. Bibeln säger i Markusevangeliet 14:38” Vaka, och bed att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag."

Möt frestelsen med Guds ord. Bibeln säger i Matteusevangeliet 4:1, 3-4” Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. Då kom frestaren och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: 'Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.'"’”

Gud tillåter inte att vi blir frestade över vår förmåga att stå emot. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 10:13  Era prövningar har inte varit övermännskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.”

Gud ger oss styrka till att motstå frestelser. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:12”Salig är den som håller ut när han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.