Home / Bibelemner / Gavmildhet

Gavmildhet

Gud setter pris på at vi deler det vi har med andre. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 35,22. ”De kom, både menn og kvinner. Alle som gjerne ville gi, kom med spenner, øreringer, fingerringer og halskjeder, alle slags saker av gull. Alle kom de med en gave av gull som de ville vie til Herren.”

Gud blir glad når vi gir med rund hånd. Det står i Bibelen, Esra 2,68-69. ”Da de kom fram til templet i Jerusalem, hadde noen ættehøvdinger med seg frivillige gaver til Guds hus, så det kunne bygges opp igjen der det før hadde stått. Alt etter som de hadde råd, gav de til arbeidskassen: 61000 gulldrakmer, 5000 sløvminer og 100 prestedrakter.”

Gud blir svært glad når vi gir av det vi har for å hjelpe andre mennesker. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 8,2. ”De har vært hardt prøvet, men deres store glede og deres dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi.”

Gavmildhet krever ofte både forberedelse og planlegging. Det står i Bibelen, 3. Mosebok 19,9-10. ”Når dere høster inn grøden i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen etter skurden, skal du ikke plukke opp. Når du høster din vingård, skal du heller ikke sanke de druene som blir igjen, eller plukke opp de som er falt ned. Du skal la dem være til de fattige og innflytterne. Jeg er Herren deres Gud.”

Å gi til andre kan være en tilbedelseshandling i seg selv. Det står i Bibelen, Matteus 2,11. ”De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.”

Gaver skal man gi med glede. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 9,7. ”Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.”

Vi bør gi så mye som vi er i stand til å gi. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 8,12. ”For når den gode vilje er der, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har.”

Det kreves mer av de som har fått mye. Det står i Bibelen, Lukas 12,48. ”Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av.”

Når vi gir gaver og tiende, vil vi også motta Guds velsignelser. Det står i Bibelen, Malaki 3,8.10. ”Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør likevel: "Hva er det vi har røvet fra deg?” Tienden og avgiftene!… Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren, Allhærs Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.”

Uansett hvor mye man gir, vil man alltid få rikelig tilbake igjen. Det står i Bibelen, Lukas 6,38. ”Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker.”

Gud er det største eksemplet på gavmildhet. Det står i Bibelen, Johannes 3,16. ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”